Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Organizační struktura


Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

Osobou oprávněnou jednat jménem spolku je předseda spolku.
Předseda je statutárním orgánem spolku, jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku.

Doprovázení pečujících osob a osob v evidenci zajišťuje klíčový pracovník.
V současné době má spolek jednoho klíčového pracovníka.
Kapacita doprovázení na jednoho pracovníka je maximálně 25 rodin, nyní má klíčový pracovník na starosti 17 rodin.

Dále spolek spolupracuje s dalšími odborníky, a to na vedlejší pracovní poměr či na základě objednávky služeb.
Jedná se především o lektory vzdělávacích akcí, mediátora, facilitátora případových konferencí, pracovníky zajišťující respitní péči, psychology a další odborníky.


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt