Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Pověření k výkonu SPOD


Pověření k výkonu Sociálně-Právní Ochrany Dětí

Maková, z.s. se sídlem na adrese Huslenky 554, 756 02 Huslenky poskytuje sociálně-právní ochranu dětí na adrese Huslenky 494 (budova OÚ Huslenky).

Územní působnost pro poskytování sociálně-právní ochrany dětí je územní obvod obce s rozšířenou působností Vsetín.

Spolek Maková, z.s. je oprávněn k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě pověření vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje, ze dne 16.9.2016, PM 23.9.2016, č.j KUZL 57477/2016. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 15191.

Rozsah poskytování sociálně-právní ochrany dětí:

-Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

-Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.

-Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)].

-Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt