Nabízíme kontinuální péči a služby doprovázení pěstounských rodin

Maková, z.s.

Doprovázíme pečující osoby při výchově svěřených dětí

Maková, z.s.


Vzdělávání


Maková, z.s. nabízí vzdělávání:

Pro pěstounské rodiny, s nimiž má uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče.
Vzdělávání je zveřejněno pěstounům v harmonogramu na daný rok.
Zahrnuje víkendové vícedenní vzdělávací pobyty, jednodenní vzdělávací akce a doplňující individuální vzdělávání podle potřeb jednotlivých rodin.

Pro pěstounské rodiny, s nimiž nemá uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, na klíč, dle požadavků zadavatele.

Pro sociální pracovníky neziskových organizací i orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Jedná se o vzdělávání zaměřené na individuální práci s dítětem a jeho rodinou, dále pak kurzy rodičovských kompetencí, facilitací a mediační dovednosti.
V současné době nejsou kurzy akreditovány.

Vaše dotazy ke vzdělávání adresujte na makovaspolek@email.cz. Děkujeme


  • O nás
    Pověření k výkonu SPOD Zprávy o činnosti Připomínky a stížnosti Jak nás podpořit Nabízené služby Organizační struktura

  • Co děláme
    Doprovázení pěstounských rodin Případové a rodinné konference Mediace Vzdělávání Jaké postupy používáme Čím se při práci řídíme

  • Aktuality

  • Kontakt